menu Menu

E-shop

23354-2.11
Sadový ruč.záv.UNC 1.1/2x6 HSS-G
1 854,00 Kč
Cena s DPH 2 243,34 
ks
23354-3.11
Sadový ruč.záv.UNC 1.1/2x6 HSS-G
1 854,00 Kč
Cena s DPH 2 243,34 
ks
23401.11
Závit.očko UNC 1x64 HSS
363,00 Kč
Cena s DPH 439,23 
ks
23402.11
Závit.očko UNC 2x56 HSS
363,00 Kč
Cena s DPH 439,23 
ks
23403.11
Závit.očko UNC 3x48 HSS
352,00 Kč
Cena s DPH 425,92 
ks
23404.11
Závit.očko UNC 4x40 HSS
325,00 Kč
Cena s DPH 393,25 
ks
23405.11
Závit.očko UNC 5x40 HSS
325,00 Kč
Cena s DPH 393,25 
ks
23406.11
Závit.očko UNC 6x32 HSS
325,00 Kč
Cena s DPH 393,25 
ks
23408.11
Závit.očko UNC 8x32 HSS
325,00 Kč
Cena s DPH 393,25 
ks
23410.11
Závit.očko UNC 10x24 HSS
325,00 Kč
Cena s DPH 393,25 
ks
23412.11
Závit.očko UNC 12x24 HSS
325,00 Kč
Cena s DPH 393,25 
ks
23414.11
Závit.očko UNC 1/4x20 HSS
308,00 Kč
Cena s DPH 372,68 
ks
23416.11
Závit.očko UNC 5/16x18 HSS
352,00 Kč
Cena s DPH 425,92 
ks
23418.11
Závit.očko UNC 3/8x16 HSS
391,00 Kč
Cena s DPH 473,11 
ks
23420.11
Závit.očko UNC 7/16x14 HSS
454,00 Kč
Cena s DPH 549,34 
ks
23422.11
Závit.očko UNC 1/2x13 HSS
509,00 Kč
Cena s DPH 615,89 
ks
23424.11
Závit.očko UNC 9/16x12 HSS
630,00 Kč
Cena s DPH 762,30 
ks
23426.11
Závit.očko UNC 5/8x11 HSS
688,00 Kč
Cena s DPH 832,48 
ks
23430.11
Závit.očko UNC 3/4x10 HSS
688,00 Kč
Cena s DPH 832,48 
ks
23434.11
Závit.očko UNC 7/8x9 HSS
1 177,00 Kč
Cena s DPH 1 424,17 
ks