menu Menu

E-shop

  • 1
26410.04
Bit 4.0x0.5 1/4x25
34,70 Kč
Cena s DPH 41,99 
ks
26411.04
Bit 4.5x0.6 1/4x25
34,70 Kč
Cena s DPH 41,99 
ks
26412.04
Bit 5.5x0.8 1/4x25
34,70 Kč
Cena s DPH 41,99 
ks
26413.04
Bit 6.0x1.0 1/4x25
34,70 Kč
Cena s DPH 41,99 
ks
26414.04
Bit 6.5x1.2 1/4x25
34,70 Kč
Cena s DPH 41,99 
ks
26415.04
Bit 8.0x1.6 1/4x25
48,50 Kč
Cena s DPH 58,69 
ks
26416.04
Bit 9.0x1.6 1/4x25
64,30 Kč
Cena s DPH 77,80 
ks
  • 1