menu Menu

E-shop

3370-3.24
Sekáč plochý 8hr.12x130mmm
174,50 Kč
Cena s DPH 211,15 
ks
3371-1.24
Sekáč plochý 8hr. 16x200mm
315,20 Kč
Cena s DPH 381,39 
ks
3371-2.24
Sekáč plochý 8hr. 16x200mm
315,20 Kč
Cena s DPH 381,39 
ks
84106140.24
Sekáč špičatý SDS plus L40
250,70 Kč
Cena s DPH 303,35 
ks
84106250.24
Sekáč špičatý SDS plus 250mm
270,70 Kč
Cena s DPH 327,55 
ks
84110400.24
Sekáč špičatý 410mm
1 067,90 Kč
Cena s DPH 1 292,16 
ks
84170280.24
Špice SDS-max 280mm
331,90 Kč
Cena s DPH 401,60 
ks
841702805.24
Sekáč SDS-max 280mm, špice, na kartě
331,90 Kč
Cena s DPH 401,60 
ks
84170400.24
Špice SDS-max 400mm
357,40 Kč
Cena s DPH 432,45 
ks
84170600.24
Špice SDS-max 600mm
498,10 Kč
Cena s DPH 602,70 
ks
841706005.24
Sekáč SDS-max 600mm, špice, na kartě
498,10 Kč
Cena s DPH 602,70 
ks
84202600.24
Sekáč plochý 25x600mm
928,90 Kč
Cena s DPH 1 123,97 
ks
84206250.24
Sekáč plochý 20x250mm
270,70 Kč
Cena s DPH 327,55 
ks
84210400.24
Sekáč plochý 410mm
1 077,90 Kč
Cena s DPH 1 304,26 
ks
84270280.24
Sekáč SDS-max 25x280mm
331,90 Kč
Cena s DPH 401,60 
ks
842702805.24
Sekáč SDS-max 25x280mm, plochý, na kartě
331,90 Kč
Cena s DPH 401,60 
ks
84270400.24
Sekáč SDS-max 25x400mm
357,40 Kč
Cena s DPH 432,45 
ks
84270600.24
Sekáč SDS-max 25x600mm
498,10 Kč
Cena s DPH 602,70 
ks
842706005.24
Sekáč SDS-max 25x600mm, plochý, na kartě
498,10 Kč
Cena s DPH 602,70 
ks
84281500.24
Sekáč Hilti plochý 25x500mm
1 308,90 Kč
Cena s DPH 1 583,77 
ks