menu Menu

E-shop

  • 1
13109.01
T.-klíč inch 5/32 BALLDRIVER
129,60 Kč
Cena s DPH 156,82 
ks
13110.01
T.-klíč inch 3/16 BALLDRIVER
136,50 Kč
Cena s DPH 165,17 
ks
13111.01
T.-klíč inch 7/32 BALLDRIVER
161,00 Kč
Cena s DPH 194,81 
ks
13112.01
T.-klíč inch 1/4 BALLDRIVER
164,90 Kč
Cena s DPH 199,53 
ks
13113.01
T.-klíč inch 5/16 BALLDRIVER
252,30 Kč
Cena s DPH 305,28 
ks
13114.01
T.-klíč inch 3/8 BALLDRIVER
278,30 Kč
Cena s DPH 336,74 
ks
13205.01
T-klíč inch 3/32 HEX
98,90 Kč
Cena s DPH 119,67 
ks
13206.01
T-klíč inch 7/64 HEX
106,60 Kč
Cena s DPH 128,99 
ks
13207.01
T-klíč inch 1/8 HEX
112,70 Kč
Cena s DPH 136,37 
ks
13208.01
T-klíč inch 9/64 HEX
119,60 Kč
Cena s DPH 144,72 
ks
  • 1