menu Menu

E-shop

13109.01
T.-klíč inch 5/32 BALLDRIVER
129,60 Kč
Cena s DPH 156,82 
ks
13110.01
T.-klíč inch 3/16 BALLDRIVER
136,50 Kč
Cena s DPH 165,17 
ks
13111.01
T.-klíč inch 7/32 BALLDRIVER
161,00 Kč
Cena s DPH 194,81 
ks
13112.01
T.-klíč inch 1/4 BALLDRIVER
164,90 Kč
Cena s DPH 199,53 
ks
13113.01
T.-klíč inch 5/16 BALLDRIVER
252,30 Kč
Cena s DPH 305,28 
ks
13114.01
T.-klíč inch 3/8 BALLDRIVER
278,30 Kč
Cena s DPH 336,74 
ks
13160.01
T.-klíč 4.0mm BALLDRIVER
136,50 Kč
Cena s DPH 165,17 
ks
13164.01
T.-klíč 5.0mm BALLDRIVER
157,20 Kč
Cena s DPH 190,21 
ks
13168.01
T.-klíč 6.0mm BALLDRIVER
170,20 Kč
Cena s DPH 205,94 
ks
13172.01
T.-klíč 8.0mm BALLDRIVER
256,10 Kč
Cena s DPH 309,88 
ks
13176.01
T.-klíč 10mm BALLDRIVER
281,40 Kč
Cena s DPH 340,49 
ks
13205.01
T-klíč inch 3/32 HEX
98,90 Kč
Cena s DPH 119,67 
ks
13206.01
T-klíč inch 7/64 HEX
106,60 Kč
Cena s DPH 128,99 
ks
13207.01
T-klíč inch 1/8 HEX
112,70 Kč
Cena s DPH 136,37 
ks
13208.01
T-klíč inch 9/64 HEX
119,60 Kč
Cena s DPH 144,72 
ks
13252.01
T-klíč 2.0mm HEX
112,70 Kč
Cena s DPH 136,37 
ks
13254.01
T-klíč 2.5mm HEX
112,70 Kč
Cena s DPH 136,37 
ks
13256.01
T-klíč 3.0mm HEX
119,60 Kč
Cena s DPH 144,72 
ks
13352.01
T-klíč HEX 2.0mm
95,00 Kč
Cena s DPH 114,95 
ks
13354.01
T-klíč HEX 2.5mm
95,00 Kč
Cena s DPH 114,95 
ks