menu Menu

E-shop

13109.01
T.-klíč inch 5/32 BALLDRIVER
136,10 Kč
Cena s DPH 164,68 
ks
13110.01
T.-klíč inch 3/16 BALLDRIVER
143,30 Kč
Cena s DPH 173,39 
ks
13111.01
T.-klíč inch 7/32 BALLDRIVER
169,10 Kč
Cena s DPH 204,61 
ks
13112.01
T.-klíč inch 1/4 BALLDRIVER
173,10 Kč
Cena s DPH 209,45 
ks
13113.01
T.-klíč inch 5/16 BALLDRIVER
264,90 Kč
Cena s DPH 320,53 
ks
13114.01
T.-klíč inch 3/8 BALLDRIVER
292,30 Kč
Cena s DPH 353,68 
ks
13160.01
T.-klíč 4.0mm BALLDRIVER
143,30 Kč
Cena s DPH 173,39 
ks
13164.01
T.-klíč 5.0mm BALLDRIVER
165,10 Kč
Cena s DPH 199,77 
ks
13168.01
T.-klíč 6.0mm BALLDRIVER
178,70 Kč
Cena s DPH 216,23 
ks
13172.01
T.-klíč 8.0mm BALLDRIVER
268,90 Kč
Cena s DPH 325,37 
ks
13176.01
T.-klíč 10mm BALLDRIVER
295,50 Kč
Cena s DPH 357,56 
ks
13205.01
T-klíč inch 3/32 HEX
103,90 Kč
Cena s DPH 125,72 
ks
13206.01
T-klíč inch 7/64 HEX
111,90 Kč
Cena s DPH 135,40 
ks
13207.01
T-klíč inch 1/8 HEX
118,40 Kč
Cena s DPH 143,26 
ks
13208.01
T-klíč inch 9/64 HEX
125,60 Kč
Cena s DPH 151,98 
ks
13252.01
T-klíč 2.0mm HEX
118,40 Kč
Cena s DPH 143,26 
ks
13254.01
T-klíč 2.5mm HEX
118,40 Kč
Cena s DPH 143,26 
ks
13256.01
T-klíč 3.0mm HEX
125,60 Kč
Cena s DPH 151,98 
ks
13352.01
T-klíč HEX 2.0mm
95,00 Kč
Cena s DPH 114,95 
ks
13354.01
T-klíč HEX 2.5mm
95,00 Kč
Cena s DPH 114,95 
ks