menu Menu

E-shop

13109.01
T.-klíč inch 5/32 BALLDRIVER
136,10 Kč
Cena s DPH 164,68 
ks
13110.01
T.-klíč inch 3/16 BALLDRIVER
143,30 Kč
Cena s DPH 173,39 
ks
13111.01
T.-klíč inch 7/32 BALLDRIVER
169,10 Kč
Cena s DPH 204,61 
ks
13112.01
T.-klíč inch 1/4 BALLDRIVER
173,10 Kč
Cena s DPH 209,45 
ks
13113.01
T.-klíč inch 5/16 BALLDRIVER
264,90 Kč
Cena s DPH 320,53 
ks
13114.01
T.-klíč inch 3/8 BALLDRIVER
292,30 Kč
Cena s DPH 353,68 
ks
13190.01
Sada T.-klíčů BTX10/S inch +stojan
1 630,40 Kč
Cena s DPH 1 972,78 
ks
13205.01
T-klíč inch 3/32 HEX
103,90 Kč
Cena s DPH 125,72 
ks
13206.01
T-klíč inch 7/64 HEX
111,90 Kč
Cena s DPH 135,40 
ks
13207.01
T-klíč inch 1/8 HEX
118,40 Kč
Cena s DPH 143,26 
ks
13208.01
T-klíč inch 9/64 HEX
125,60 Kč
Cena s DPH 151,98 
ks
13390.01
Sada T-klíčů HTX10/S inch +stojan
1 104,00 Kč
Cena s DPH 1 335,84 
ks
33009.01
T-klíč Torx T9
132,80 Kč
Cena s DPH 160,69 
ks
33010.01
T-klíč Torx T10
139,30 Kč
Cena s DPH 168,55 
ks
33015.01
T-klíč Torx T15
148,10 Kč
Cena s DPH 179,20 
ks
33020.01
T-klíč Torx T20
154,60 Kč
Cena s DPH 187,07 
ks
33025.01
T-klíč Torx T25
161,00 Kč
Cena s DPH 194,81 
ks
33027.01
T-klíč Torx T27
170,70 Kč
Cena s DPH 206,55 
ks
33030.01
T-klíč Torx T30
178,70 Kč
Cena s DPH 216,23 
ks
33034.01
Sada T-klíčů TTHX 8 torx T9-40+stojan
1 118,00 Kč
Cena s DPH 1 352,78 
ks