menu Menu

E-shop

13109.01
T.-klíč inch 5/32 BALLDRIVER
129,60 Kč
Cena s DPH 156,82 
ks
13110.01
T.-klíč inch 3/16 BALLDRIVER
136,50 Kč
Cena s DPH 165,17 
ks
13111.01
T.-klíč inch 7/32 BALLDRIVER
161,00 Kč
Cena s DPH 194,81 
ks
13112.01
T.-klíč inch 1/4 BALLDRIVER
164,90 Kč
Cena s DPH 199,53 
ks
13113.01
T.-klíč inch 5/16 BALLDRIVER
252,30 Kč
Cena s DPH 305,28 
ks
13114.01
T.-klíč inch 3/8 BALLDRIVER
278,30 Kč
Cena s DPH 336,74 
ks
13190.01
Sada T.-klíčů BTX10/S inch +stojan
1 552,80 Kč
Cena s DPH 1 878,89 
ks
13205.01
T-klíč inch 3/32 HEX
98,90 Kč
Cena s DPH 119,67 
ks
13206.01
T-klíč inch 7/64 HEX
106,60 Kč
Cena s DPH 128,99 
ks
13207.01
T-klíč inch 1/8 HEX
112,70 Kč
Cena s DPH 136,37 
ks
13208.01
T-klíč inch 9/64 HEX
119,60 Kč
Cena s DPH 144,72 
ks
13390.01
Sada T-klíčů HTX10/S inch +stojan
1 104,00 Kč
Cena s DPH 1 335,84 
ks
33009.01
T-klíč Torx T9
126,50 Kč
Cena s DPH 153,07 
ks
33010.01
T-klíč Torx T10
132,70 Kč
Cena s DPH 160,57 
ks
33015.01
T-klíč Torx T15
141,10 Kč
Cena s DPH 170,73 
ks
33020.01
T-klíč Torx T20
147,20 Kč
Cena s DPH 178,11 
ks
33025.01
T-klíč Torx T25
153,40 Kč
Cena s DPH 185,61 
ks
33027.01
T-klíč Torx T27
162,60 Kč
Cena s DPH 196,75 
ks
33030.01
T-klíč Torx T30
170,20 Kč
Cena s DPH 205,94 
ks
33034.01
Sada T-klíčů TTHX 8 torx T9-40+stojan
1 118,00 Kč
Cena s DPH 1 352,78 
ks