menu Menu

E-shop

3370-3.24
Sekáč plochý 8hr.12x130mmm
167,80 Kč
Cena s DPH 203,04 
ks
3371-1.24
Sekáč plochý 8hr. 16x200mm
303,10 Kč
Cena s DPH 366,75 
ks
3371-2.24
Sekáč plochý 8hr. 16x200mm
303,10 Kč
Cena s DPH 366,75 
ks
50305.24
Vrták na kámen, 5,0x150mm, 6-ti hr.
71,60 Kč
Cena s DPH 86,64 
ks
50306.24
Vrták na kámen, 6,0x150mm, 6-ti hr.
74,80 Kč
Cena s DPH 90,51 
ks
50308.24
Vrták na kámen, 8,0x150mm, 6-ti hr.
84,50 Kč
Cena s DPH 102,25 
ks
50310.24
Vrták na kámen, 10,0x150mm, 6-ti hr.
97,30 Kč
Cena s DPH 117,73 
ks
50312.24
Vrták na kámen, 12,0x150mm, 6-ti hr.
72,68 Kč
Cena s DPH 87,94 
ks
50350.24
Vrták ECO 3.5mm
21,40 Kč
Cena s DPH 25,89 
ks
506200.24
Vrták do zdiva ECO 6x200mm
47,00 Kč
Cena s DPH 56,87 
ks
508200.24
Vrták do zdiva ECO 8x200mm
62,00 Kč
Cena s DPH 75,02 
ks
508400.24
Vrták do kamene ECO 8x400mm
111,70 Kč
Cena s DPH 135,16 
ks
510200.24
Vrták do zdiva ECO 10x200mm
87,70 Kč
Cena s DPH 106,12 
ks
532035.24
PR-vrták Dachziegel-3.5mm
238,40 Kč
Cena s DPH 288,46 
ks
532040.24
PR-vrták Dachziegel-4mm
152,30 Kč
Cena s DPH 184,28 
ks
532050.24
PR-vrták Dachziegel-5mm
155,00 Kč
Cena s DPH 187,55 
ks
55001.24
PR-vrtáky SADA PRODUR 4ks
229,80 Kč
Cena s DPH 278,06 
ks
55030.24
PRODUR vrták do betonu 3mm
30,50 Kč
Cena s DPH 36,91 
ks
55040.24
PRODUR vrták do betonu 4mm
31,00 Kč
Cena s DPH 37,51 
ks
55050.24
PRODUR vrták do betonu 5mm
31,00 Kč
Cena s DPH 37,51 
ks