0
Cena
0 Kč
menu Menu

E-shop

13000.11
Vratidlo M1-8 130mm
Cena 108,00 Kč
Cena s DPH 130,68 
ks
13010.11
Vratidlo M1-10 176mm
Cena 114,00 Kč
Cena s DPH 137,94 
ks
13015.11
Vratidlo M1-12 176mm
Cena 114,00 Kč
Cena s DPH 137,94 
ks
13020.11
Vratidlo M4-12 280mm
Cena 187,00 Kč
Cena s DPH 226,27 
ks
13030.11
Vratidlo M5-20 380mm
Cena 369,00 Kč
Cena s DPH 446,49 
ks
13040.11
Vratidlo M11-27 505mm
Cena 696,00 Kč
Cena s DPH 842,16 
ks
13050.11
Vratidlo M13-32 700mm
Cena 966,00 Kč
Cena s DPH 1 168,86 
ks
14000.11
Vratidlo M1-8 130mm
Cena 176,00 Kč
Cena s DPH 212,96 
ks
14010.11
Vratidlo M1-10 176mm
Cena 187,00 Kč
Cena s DPH 226,27 
ks
14015.11
Vratidlo M1-12 175mm
Cena 187,00 Kč
Cena s DPH 226,27 
ks
14020.11
Vratidlo M4-12 280mm
Cena 364,00 Kč
Cena s DPH 440,44 
ks
14030.11
Vratidlo M5-20 380mm
Cena 656,00 Kč
Cena s DPH 793,76 
ks
14040.11
Vratidlo M11-27 500mm
Cena 1 136,00 Kč
Cena s DPH 1 374,56 
ks
14050.11
Vratidlo M13-32 700mm
Cena 1 420,00 Kč
Cena s DPH 1 718,20 
ks
14060.11
Vratidlo M18-42 1000mm
Cena 2 414,00 Kč
Cena s DPH 2 920,94 
ks