menu Menu

E-shop

13160.01
T.-klíč 4.0mm BALLDRIVER
136,50 Kč
Cena s DPH 165,17 
ks
13164.01
T.-klíč 5.0mm BALLDRIVER
157,20 Kč
Cena s DPH 190,21 
ks
13168.01
T.-klíč 6.0mm BALLDRIVER
170,20 Kč
Cena s DPH 205,94 
ks
13172.01
T.-klíč 8.0mm BALLDRIVER
256,10 Kč
Cena s DPH 309,88 
ks
13176.01
T.-klíč 10mm BALLDRIVER
281,40 Kč
Cena s DPH 340,49 
ks
13252.01
T-klíč 2.0mm HEX
112,70 Kč
Cena s DPH 136,37 
ks
13254.01
T-klíč 2.5mm HEX
112,70 Kč
Cena s DPH 136,37 
ks
13256.01
T-klíč 3.0mm HEX
119,60 Kč
Cena s DPH 144,72 
ks
13352.01
T-klíč HEX 2.0mm
95,00 Kč
Cena s DPH 114,95 
ks
13354.01
T-klíč HEX 2.5mm
95,00 Kč
Cena s DPH 114,95 
ks
13356.01
T-klíč HEX 3.0mm
101,00 Kč
Cena s DPH 122,21 
ks
13360.01
T-klíč HEX 4.0mm
109,00 Kč
Cena s DPH 131,89 
ks
13364.01
T-klíč HEX 5.0mm
123,00 Kč
Cena s DPH 148,83 
ks
13368.01
T-klíč HEX 6.0mm
137,00 Kč
Cena s DPH 165,77 
ks
13372.01
T-klíč HEX 8.0mm
193,00 Kč
Cena s DPH 233,53 
ks
13376.01
T-klíč HEX 10.0mm
221,00 Kč
Cena s DPH 267,41 
ks
15352.01
T-klíč 2.0 x 229mm HEX/prodloužený
131,10 Kč
Cena s DPH 158,63 
ks
15354.01
T-klíč 2.5 x 229mm HEX/prodloužený
131,10 Kč
Cena s DPH 158,63 
ks
15356.01
T-klíč 3.0 x 229mm HEX/prodloužený
138,80 Kč
Cena s DPH 167,95 
ks
15360.01
T-klíč 4.0 x 229mm HEX/prodloužený
141,10 Kč
Cena s DPH 170,73 
ks